Maak kennis met het team van Ockham

Jeroen Schaay

Datagoeroe

Jeroen Schaay is een IT-er en heeft veel ervaring met het realiseren van complexe informatiseringsprojecten in zowel de private sector als binnen de (rijks)overheid (centraal en decentraal). Hij is deskundig op gebied van applicatie- en database-architectuurontwerp, gegevensanalyse en flexibel datamodel ontwerp, data-optimalisatie en performance analyse, technische projectleiding, audits en kwaliteitsmanagement.

Frido van Orden

Datagoeroe

Frido van Orden is opgeleid als informaticus met een bedrijfskundige specialisatie. Zijn inhoudelijke specialismen liggen op het terrein van applicatie-architecturen, software engineering, model-gedreven applicatie-ontwikkeling en database- en applicatie-ontwerp.

Frido van Orden is bereikbaar onder telefoonnummer:
+31 651 60 21 64

Marjan Schnetz

Datagoeroe

Marjan Schnetz heeft een juridische en bestuurskundige achtergrond.
Haar inhoudelijke specialismen liggen op het terrein van (web)contentmanagement, privacyvraagstukken, gegevensmodelleren en basisregistraties.

Marjan Schnetz is bereikbaar onder telefoonnummer:
+31 623 66 90 43

Henk Sweere

Datagoeroe

Als informaticus heeft Henk Sweere altijd in de ICT consultancy gewerkt. Zijn focus ligt op het snel realiseren van écht werkende oplossingen met daadwerkelijke toegevoegde waarde voor de opdrachtgever. Inhoudelijk houdt hij zich vooral bezig met informatie- en applicatiearchitecturen alsook informatieanalyses. Hij heeft ervaring met een veelvoud van RAD methodes en 4 GL’s (ook wel MDA’s genoemd).

Henk Sweere is bereikbaar onder telefoonnummer: +31 650 128 139

Rene Veldwijk

Datagoeroe

René Jan Veldwijk is als mede-oprichter sinds 1996 aan Ockham verbonden. In 1993 promoveerde hij op wat nu een van Ockhams kerncompetenties is, het ontwerpen en implementeren van Flexibele Applicatie Architecturen (FAA). Hij houdt zich bij Ockham bezig met organisatie- en ICT advisering, projectmanagement en het verder ontwikkelen van het FAA gedachtengoed.

Paul van Zon

Datagoeroe

Jeroen Schaay is een IT-er en heeft veel ervaring met het realiseren van complexe informatiseringsprojecten in zowel de private sector als binnen de (rijks)overheid (centraal en decentraal). Hij is deskundig op gebied van applicatie- en database-architectuurontwerp, gegevensanalyse en flexibel datamodel ontwerp, data-optimalisatie en performance analyse, technische projectleiding, audits en kwaliteitsmanagement.