Ockham Data Scan: Grip op uw gegevens

Data scan
Data vormt het fundament onder uw ICT systemen. Is dit fundament niet in orde, dan leidt dat vroeg of laat tot mankementen. De Ockham Data Scan is een grondige analyse van uw data-fundament. Wij halen problemen boven water, ook als deze nog niet tot zichtbare mankementen leiden.

Datamigratie

U wilt data migreren. Eén op één naar een andere omgeving, een ander platform of zelfs converteren naar een geheel ander systeem. Dan wilt u niet alleen zeker weten dat u alle bedoelde data verplaatst, maar ook de relevante constraints, relaties en business rules zullen waarschijnlijk mee gemigreerd moeten worden.

Systeem her-ontwerp

U staat voor een grote systeem renovatie of consolidatie maar weet u wel zeker dat alle belangrijke gegevens correct gemapt worden van de IST naar de SOLL situatie?
Met de Ockham Data Scan kunt u alles feilloos documenteren. U brengt inconsistenties en potentiële risico’s in kaart.  Heeft u de SOLL en de IST volledig beschreven dan kunnen wij tevens migratie scripts opstellen.

AVG en opschonen van data

Uiteraard dient uw organisatie zich te houden aan de AVG. U heeft één of meerdere databases waarin jaren historie is opgeslagen. U heeft de behoefte aan inzicht in de gevoelige data die u beheert en u wilt oude en verouderde data schonen.

Due diligence

U wilt zeker weten dat een bepaald informatiesysteem voldoende toekomstvast is. U staat bijvoorbeeld op het punt een onderneming over te nemen met een cruciaal informatiesysteem.

Systeemvergelijking

Uw organisatie beschikt over meerdere gelijksoortige informatiesystemen. U wilt deze consolideren naar 1 systeem. Welk systeem is het meest toekomstvast? Of bent u beter af met een geheel nieuw systeem?

Medical check-up

Uw systeem heeft last van onverklaarbare (ver)storingen en u vermoedt dat deze problemen veroorzaakt worden door een gebrekkige datakwaliteit.